Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Kontakt os i dag

20 13 54 76

Personaleforhold

Birkemosegård er nomeret til 7 medarbejdere + vikar, men da alle ikke arbejder på fuld tid er der 8 ansatte + lederen.

  • Den nuværende personalegruppe består, udover lederen, af 6 kvinder og 2 mænd.
  • Der er tilknyttet 2 vikarer til opholdsstedet.
  • Der udarbejdes vagtplaner for én måned ad gangen.
  • Der er altid 2 på arbejde i de ”aktive timer”, om aftenen og om natten er der 1 på arbejde, der er dog altid en ”bagvagt” der kan kontaktes telefonisk.

Der bliver afholdt personalemøder hver anden uge, eller efter behov, møderne afholdes som regel om formiddagen hvor de fleste af børnene er i skole, således at alle medarbejdere kan deltage. Her gennemdrøftes alle relevante ting og de observationer/iagttagelser hver enkelt medarbejder har gjort bliver taget op til vurdering og analyse.

Personale som er tilpasset opholdsstedet

Det er også på disse møder koordinerer og planligger, således at hele personalegruppen handler ens, hvilket er meget vigtigt for netop vores målgruppe, som kræver stor forudsigelighed. For at få en så stor faglig udvikling som muligt, deltager personalegruppen i så mange kurser som tid og økonomi tillader det.

Opholdsstedet har tilknyttet en psykolog til at give supervision, enten til hele gruppen eller til enkeltpersoner, supervisionen foregår ca. 1 gang om måneden, eller efter behov.Birkemosegård har ikke tegnet overenskomst, men personalet er ansat på kontrakter der er udarbejdet i samråd med LOS og de følger stort set de retningslinier der er hos SL, både løn-, ferie- og arbejdstidsmæssigt.

HVEM ER VI?

​Opholdsstedet Birkemosegårdd

CVR: 25896564

KONTAKT OS

​Telefon: 55 54 09 00

E-mail: Maria@op-bmg.dk​

ADRESSE

Holmevej 19 B

4700 Næstved