Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Kontakt os i dag

20 13 54 76

Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde med en ærlig gensidig orientering, har efter opholdsstedets mening stor betydning for barnets/den unges trivsel og for at opnå et godt resultat i arbejdet med barnet/den unge.
Birkemosegård har den helt klare holdning at det er meget vigtigt at værne om, styrke og udvikle det biologiske netværk.

Fra Birkemosegårds side støttes der meget op omkring forældrene, det kan være i form af gode råd og vejledning når barnet/den unge skal på hjem besøg, det kan være at give sig tid til at lytte hvis forældrene ringer og vil snakke om evt. problemer der har været når et barn har været på hjembesøg. Forældrestøtte kan være mange ting, men vigtigt er det at råde, vejlede, lytte og prøve at forstå dem.

Forældre er hele tiden orienteret

Forældrene bliver orienteret om hvordan det går i dagligdagen, ligesom vi taler med dem om hvordan det er gået når børnene/de unge har været hjemme på weekend eller ferie. Forældrene bliver taget med på råd i forbindelse med de aktiviteter deres børn ønsker at deltage i, ligesom de bliver underrettet om større ture og ferierejser opholdsstedet er på med børnene/de unge.

I forbindelse med skolen bliver forældrene altid inviteret med til de arrangementer og forældremøder der bliver afholdt på skolen.

Løbende forældrearrangementer

Birkemosegård afholder selv 2 forældrearrangementer om året, om sommeren en dag hvor der grilles og leges i haven, måske tages der på en fælles skovtur, eller måske en tur i Bon-Bon–Land, til jul holdes der klippe/klistre dag med tilhørende gløgg, æbleskiver og slik mv.

I forbindelse med køb af tøj ol., lytter vi til forældrene hvis de har bestemte ønsker og i den udstrækning budgettet tillader det bliver der taget hensyn til disse ønsker, det gælder også hvis børnene vil skifte frisure, fra langt til kort hår eller omvendt, eller de pludselig vil det have farvet, så bliver forældrene også taget med på råd.

Nogle af de måder vi rent praktisk gør det på er telefonsamtaler, besøg og samvær i den udstrækning det kan lade sig gøre

HVEM ER VI?

​Opholdsstedet Birkemosegårdd

CVR: 25896564

KONTAKT OS

​Telefon: 55 54 09 00

E-mail: Maria@op-bmg.dk​

ADRESSE

Holmevej 19 B

4700 Næstved