Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Kontakt os i dag

20 13 54 76

Pædagogisk praksis og teori

Den pædagogiske linie bliver lagt i forhold til det enkelte barn/den unge, der arbejdes med involveringspædagogik og konsekvenspædagogik, men altid afstemt efter det enkelte barn/den unges behov.

Ud fra de sagsakter der ligger ved indflytningen og senere kommer frem på statusmøderne, udarbejdes der behandlingsplaner for hvert enkelt barn/ung, evt. i samarbejde med den til stedet knyttede psykolog.

Løbende udvikling

Udviklingen drøftes løbende på personalemøderne og med psykologen.
Resultaterne (målbarheden) beskrives i de af opholdsstedet udarbejdede statusrapporter/indberetninger, der fremsendes til anbringende myndighed.

Formålet med dette er at yde praktisk og pædagogisk støtte til de børn/unge der er på opholdsstedet, med det sigte at styrke deres selvtillid og arbejdsindsats gennem en positiv holdning til tilværelsen, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes ståsted og udvikling.

Tæt sammenspil mellem børn, unge og voksne

Derudover arbejdes der på gennem samspil med andre børn, unge og voksne, at lære børnene/de unge ansvarlighed over for sig selv og andre, konsekvens, tolerance, involvering og løsning af egne problemer, således at de bliver i stand til at klare en social og selvstændig tilværelse.

HVEM ER VI?

​Opholdsstedet Birkemosegårdd

CVR: 25896564

KONTAKT OS

​Telefon: 55 54 09 00

E-mail: Maria@op-bmg.dk​

ADRESSE

Holmevej 19 B

4700 Næstved