Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Kontakt os i dag

20 13 54 76

​Døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge

​​Birkemosegård ved Næstved på Sydsjælland er en døgninstitution og et socialpædagogisk bosted børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt. Vi ligger placeret i landlige omgivelser med masser af udendørs plads til mangeartede aktiviteter. Vi har en stor urtehave, hvor vi dyrker grøntsager i et omfang, så vi næsten er selvforsynende. 

Vi holder desuden en del dyr, både høns og ænder, grise, kreaturer og heste. Vi er derfor også næsten selvforsynende med æg og kød. Som et socialpædagogisk bosted for børn og unge tilbyder vi frie og trygge omgivelser, med mulighed for mange aktiviteter

​Socialpædagisk bosted for børn og unge med trygge rammer

Som et socialpædagogisk bosted for børn og unge tilstræber vi en hverdag med faste rammer, indenfor hvilken vi skaber tryghed og stabilitet. På dette fundament opbygger vi et forhold af tillid og gensidig respekt, hvor vi samtidig behandler børnene og de unge som individer og tager hensyn til den enkeltes formåen.

I det omfang børnene og de unge er motiverede eller i stand til at deltage i pasning af dyr og urtehave, inddrages de som en naturlig del af hverdagen. På denne måde skaber vi samtidig sammenhæng og struktur, når vi selv har arbejdet for at få gulerødder og æg på bordet. Vi opbygger med andre ord en følelse af fællesskab og ansvar, så vi sammen bliver stærkere.

Vores døgninstitution har fokus på fællesskab

Birkemosegård er som botilbud til omsorgssvigtede børn og unge fokuseret på i vidt omfang at inddrage børnene og de unge i dagligdagens gøremål. Børnene og de unge inviteres til at deltage i madlavning, borddækning og andre praktiske opgaver. 

Vi afholder børnemøde et par gange om måneden, hvor vi tilstræber at lade børnene og de unge få indflydelse på egen hverdag, for eksempel ved beslutninger om en kostplan. På denne måde træner vi kompetencer som ansvarlighed, tolerance, og hensynet til andre. Vi øver os i at indgå i et fællesskab, både børn, unge og voksne. Kontakt os på telefon 55 54 09 00 for en indledende snak eller udfyld vores kontaktformular her.

Målgruppen på vores døgninstitution

Birkemosegård er godkendt til 7 børn/unge af begge køn, i alderen 6 til 18 år.

​Det drejer sig om omsorgssvigtede børn/unge med psyko/sociale problemer i bred forstand.
Der modtages ikke børn/unge med stofmisbrug, dybere diagnosticerede psykiske lidelser eller kriminelle.

HVEM ER VI?

​Opholdsstedet Birkemosegårdd

CVR: 25896564

KONTAKT OS

​Telefon: 55 54 09 00

E-mail: Maria@op-bmg.dk​

ADRESSE

Holmevej 19 B

4700 Næstved